Banner-Mug02-200-E
MugPastel-01_150-F
Icon-Mug-50
PASTEL SERIE : MG-PT-01
แก้วเซรามิคสีครีม
แก้วสกรีนโลโก้หรือตัวหนังสือ เหมาะที่จะให้เป็นของขวัญ ของชำร่วยหรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ
-
เนื้อสโตนแวร์
-
เกรด A
-
กว้าง X.XX ซม. สูง X.XX ซม.
-
สามารถนำเข้าไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้
-
จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น
MugPastel-02_150-F
Icon-Mug-50
PASTEL SERIE : MG-PT-02
แก้วเซรามิคสีครีม
แก้วสกรีนโลโก้หรือตัวหนังสือ เหมาะที่จะให้เป็นของขวัญ ของชำร่วยหรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ
-
เนื้อสโตนแวร์
-
เกรด A
-
กว้าง X.XX ซม. สูง X.XX ซม.
-
สามารถนำเข้าไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้
-
จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น
MugPastel-03_150-F
Icon-Mug-50
PASTEL SERIE : MG-PT-03
แก้วเซรามิคสีขาว
แก้วสกรีนโลโก้หรือตัวหนังสือ เหมาะที่จะให้เป็นของขวัญ ของชำร่วยหรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ
-
เนื้อสโตนแวร์
-
เกรด A
-
กว้าง X.XX ซม. สูง X.XX ซม.
-
สามารถนำเข้าไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้
-
จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น
MugCone-01_150-F
Icon-Mug-50
CONE SERIE : MG-CN-01
แก้วเซรามิคทรงปากกว้าง สีขาว
แก้วสกรีนโลโก้หรือตัวหนังสือ เหมาะที่จะให้เป็นของขวัญ ของชำร่วยหรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ
-
เนื้อสโตนแวร์
-
เกรด A
-
กว้าง X.XX ซม. สูง X.XX ซม.
-
สามารถนำเข้าไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้
-
จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น
MugCone-02_150-F
Icon-Mug-50
CONE SERIE : MG-CN-02
แก้วเซรามิคทรงปากกว้าง สีขาว
แก้วสกรีนโลโก้หรือตัวหนังสือ เหมาะที่จะให้เป็นของขวัญ ของชำร่วยหรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ
-
เนื้อสโตนแวร์
-
เกรด A
-
กว้าง X.XX ซม. สูง X.XX ซม.
-
สามารถนำเข้าไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้
-
จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น
MugCone-03_150-F
Icon-Mug-50
CONE SERIE : MG-CN-03
แก้วเซรามิคทรงปากกว้าง สีขาว
แก้วสกรีนโลโก้หรือตัวหนังสือ เหมาะที่จะให้เป็นของขวัญ ของชำร่วยหรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ
-
เนื้อสโตนแวร์
-
เกรด A
-
กว้าง X.XX ซม. สูง X.XX ซม.
-
สามารถนำเข้าไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้
-
จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น
MugCharcoal-01_150-F
Icon-Mug-50
CHARCOAL SERIE : MG-CC-01
แก้วเซรามิคทรงกระบอก สีดำ
แก้วสกรีนโลโก้หรือตัวหนังสือ เหมาะที่จะให้เป็นของขวัญ ของชำร่วยหรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ
-
เนื้อสโตนแวร์
-
เกรด A
-
กว้าง X.XX ซม. สูง X.XX ซม.
-
สามารถนำเข้าไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้
-
จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น
MugCharcoal-02_150-F
Icon-Mug-50
CHARCOAL SERIE : MG-CC-02
แก้วเซรามิคทรงกระบอก สีดำ
แก้วสกรีนโลโก้หรือตัวหนังสือ เหมาะที่จะให้เป็นของขวัญ ของชำร่วยหรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ
-
เนื้อสโตนแวร์
-
เกรด A
-
กว้าง X.XX ซม. สูง X.XX ซม.
-
สามารถนำเข้าไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้
-
จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น
MugWave-01_150-F
Icon-Mug-50
WAVE SERIE : MG-WV-01
แก้วเซรามิคทรงหยัก สีฟ้า
แก้วสกรีนโลโก้หรือตัวหนังสือ เหมาะที่จะให้เป็นของขวัญ ของชำร่วยหรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ
-
เนื้อสโตนแวร์
-
เกรด A
-
กว้าง X.XX ซม. สูง X.XX ซม.
-
สามารถนำเข้าไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้
-
จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น
MugWave-02_150-F
Icon-Mug-50
WAVE SERIE : MG-WV-02
แก้วเซรามิคทรงหยัก สีขาว
แก้วสกรีนโลโก้หรือตัวหนังสือ เหมาะที่จะให้เป็นของขวัญ ของชำร่วยหรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ
-
เนื้อสโตนแวร์
-
เกรด A
-
กว้าง X.XX ซม. สูง X.XX ซม.
-
สามารถนำเข้าไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้
-
จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น
MugCandy-01_150-F
Icon-Mug-50
CANDY SERIE : MG-CD-01
แก้วเซรามิคทรงโค้ง สีครีม
แก้วสกรีนโลโก้หรือตัวหนังสือ เหมาะที่จะให้เป็นของขวัญ ของชำร่วยหรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ
-
เนื้อสโตนแวร์
-
เกรด AB
-
กว้าง X.XX ซม. สูง X.XX ซม.
-
สามารถนำเข้าไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้
-
จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น
MugCandy-02_150-F
Icon-Mug-50
CANDY SERIE : MG-CD-02
แก้วเซรามิคทรงโค้ง สีฟ้า
แก้วสกรีนโลโก้หรือตัวหนังสือ เหมาะที่จะให้เป็นของขวัญ ของชำร่วยหรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ
-
เนื้อสโตนแวร์
-
เกรด AB
-
กว้าง X.XX ซม. สูง X.XX ซม.
-
สามารถนำเข้าไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้
-
จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น
MugTwotone-01_150-F
Icon-Mug-50
2 TONE SERIE : MG-2T-01
แก้วเซรามิคทูโทน สีฟ้า/สีครีม
แก้วสกรีนโลโก้หรือตัวหนังสือ เหมาะที่จะให้เป็นของขวัญ ของชำร่วยหรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ
-
เนื้อสโตนแวร์
-
เกรด B
-
กว้าง X.XX ซม. สูง X.XX ซม.
-
สามารถนำเข้าไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้
-
จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น
MugTwotone-02_150-F
Icon-Mug-50
2 TONE SERIE : MG-2T-02
แก้วเซรามิคทูโทน สีน้ำตาล/สีครีม
แก้วสกรีนโลโก้หรือตัวหนังสือ เหมาะที่จะให้เป็นของขวัญ ของชำร่วยหรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ
-
เนื้อสโตนแวร์
-
เกรด B
-
กว้าง X.XX ซม. สูง X.XX ซม.
-
สามารถนำเข้าไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้
-
จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น

Banner-CupSaucer-200-E
CupSaucerPorcelain-01_150-F
Icon-CupSaucer-50
PASTEL SERIE : CS-PT-01
แก้วกาแฟเซรามิคพร้อมจานรองสีครีม
แก้วกาแฟสกรีนโลโก้ เหมาะที่จะให้เป็นของขวัญ ของชำร่วยหรือของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ
-
เนื้อสโตนแวร์
-
เกรด A
-
กว้าง X.XX ซม. สูง X.XX ซม.
-
สามารถนำเข้าไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้
-
จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ 100 ชิ้น